УСТОЙЧИВОСТ

 

Основна предпоставка за успеха в дългосрочен план е устойчивостта на действията. Особено в днешно време, когато светът става все по-комплексен, успоредно с класическите икономически предизвикателства, социалните и екологични аспекти придобиват все по-голяма важност. Рисковете, както и шансовете, стават все по-многообразни. Тяхното последователно и успешно управление е задача, която може да бъде решена с помощта на точно определени инструменти. Ключови в този аспект се явяват стратегиите за устойчиво развитие. Те трябва да създадат стабилна основа, както за един постоянен и печеливш растеж, така и за осъществяване на нашия обществен принос.

 
Бижутери в строителството